Logo HSB BRf Kusken
Länk till HSB Södra Norrland

Historik om Körfältet

Bostadsområdet Körfältet var ursprungligen ett militärt övningsområde. Norrlands Artilleriregemente, A4, grundades redan 1893 och hade Körfältet som sitt övningsområde. Regementet som mestadels var utrustat med hästar hade sina exercispass just här.

När Norrlands Artilleriregemente blev motoriserat 1956 avskaffades hästarna och överflyttades till Fältjägarregementet I5. Detta innebar att stora markområden kunde nyttjas för andra ändamål.

Eftersom Östersund var en stad med stor bostadsbrist, blev Körfältsområdet ett naturligt område för bostäder.

De militära myndigheterna lämnade välvilligt ifrån sig området söder om Stuguvägen och gjorde det möjligt för Östersunds stad att kunna expandera.

Hela Körfältskomplexet kom att bestå av fyra (4) bostadsrättsföreningar: Kusken, Krutvakten, Körfältets Centrum och Hovslagaren. Dessa är belägna på Taptogränd, Reveljgränd, Konstapelgränd, Krutvaktargränd och Hovslagargränd.

Rikshem äger hyresfastigheterna på Trossgränd, Batterigränd, Divisionsgränd och Stabsgränd. Här finns totalt 441 st hyreslägenheter. Alla gatunamnen inom området kom till efter militära beteckningar.

Bostadsrättsförening Kusken med sina 256 lägenheter var den första som blev färdigställd i området. Första spadtaget togs 1967 och 1969 var alla fastigheter i föreningen färdiga för inflyttning.

Bostadsrättsföreningen Konstapeln (fd. Krutvakten) var den andra som kompletterade området. Föreningen med sina fjorton (14) huskroppar förfogar över 226 lägenheter. Här byggdes det mellan 1970 och 1972. Föreningen bytte 2004 namn från Krutvakten till Konstapeln.

Bostadsrättsföreningen Körfältets Centrum var den tredje i raden att ansluta sig till de övriga föreningarna. Det är höghuset i centrum av området, som innehåller affärslokaler, hotell och lägenheter. Byggstart var 1970 och 1973 stod byggnaden klar. Invigning skedde under pompa och ståt av dåvarande bostadsminister Camilla Odnoff.

Bostadsrättsföreningen Hovslagaren som är områdets yngsta, men största förening förfogar över 280 lägenheter. Här började byggandet 1971 och slutfördes 1973. Därmed var de fyra (4) bostadsrättsföreningarna inom Körfältsområdet komplett.

Källa: Brf Konstapeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2023-08-24