Logo HSB BRf Kusken
Länk till HSB Södra Norrland

FAQ för mäklare och köpare

Antal parkeringar och p-platser/garage?
Föreningen har 181 garageplatser och 44 p-platser. Motorvärmare laddning kan styras med app i mobilen och program i dator/surfplatta.

Hur det ser ut med parkering/garage, kö och kostnad
Kö till p-plats/garage beror på var och vad som önskas. Generellt pratar vi nu om en kötid på månader, inte år.

Har ni elbilsladdning?
Vi har 22 s.k. kombiuttag för motorvärmare eller laddning av elfordon. Laddning av elfordon i garage är inte tillåtet.

Vad ingår i avgiften?
Värme, vatten, TV/Internet (Allente).

Ingår el i avgiften?
Nej, vi har s.k. individuell mätning och debitering (IMD) där du betalar för elförbrukningen i lägenheten och ev. motorvärmare/elbilsladdning. Du betalar ingen fast avgift för din el. Den betalas tillsammans med avgiften.

Finns det gemensamhetsutrymmen?
Vi har tvättstugor, grovtvättstugor, cykelförråd, barnvagnsförråd, lägenhetsförråd, förråd att hyra, gästrum, bakstuga, hobbyrum, vallarum och möjlighet tiil odling i pallkragar. Bokning av tvättstugor, gästrum och bakstuga görs med app i telefonen, på infotavlorna i entréerna eller via dator/surfplatta.

Är det några större investeringar eller underhållsåtgärder inplanerade?
Det som står närmast på programmet är byte av fönster, Föreningen har en underhållsplan som underlag för investeringar och åtgärder.

Höjning av månadsavgiften?
Vi höjde avgiften med 2% för 2023. De tre föregående åren höjde vi med 0,5%. Som de flesta andra föreningar står det lite skrivet i stjärnorna vad gäller framtida reglering av avgifterna. Men våra avgifter kommer inta att framgent sänkas eller höjas med tvåsiffriga procentsatser.

Information om FAQ:

Vi får många frågor som rör våra bostäder / projekt i föreningen. Vi vill därför underlätta för både mäklare och köpare att få svar på sina frågor. Här har vi sammanställt några av de mest frekventa.

Har du andra frågor/funderingar är du välkommen att kontakta föreningen via e-post, styrelsen@brfkusken.se

Sidan uppdaterad 2023-03-17