Logo HSB BRf Kusken
Länk till HSB Södra Norrland

FAQ för mäklare och köpare

Antal parkeringar och p-platser/garage?
Föreningen har 181 garageplatser och 44 p-platser. Motorvärmare laddning kan styras med app i mobilen och program i dator/surfplatta.

Hur det ser ut med parkering/garage, kö och kostnad
Kö till p-plats/garage beror på var och vad som önskas. Generellt pratar vi nu om en kötid på månader, inte år.

Har ni elbilsladdning?
Vi har 22 s.k. kombiuttag för motorvärmare eller laddning av elfordon. Laddning av elfordon i garage är inte tillåtet.

Vad ingår i avgiften?
Värme, vatten, TV/Internet (Allente).

Ingår el i avgiften?
Nej, vi har s.k. individuell mätning och debitering (IMD) där du betalar för elförbrukningen i lägenheten och ev. motorvärmare/elbilsladdning. Du betalar ingen fast avgift för din el.

Finns det gemensamhetsutrymmen?
Vi har tvättstugor, grovtvättstugor, cykelförråd, barnvagnsförråd, lägenhetsförråd, förråd att hyra, gästrum, bakstuga, hobbyrum, vallarum och möjlighet tiil odling i pallkragar. Bokning av tvättstugor, gästrum och bakstuga görs med app i telefonen, på infotavlorna i entréerna eller via dator/surfplatta.

Är det några större investeringar eller underhållsåtgärder inplanerade?
Det som står närmast på programmet är byte av fönster, Föreningen har en underhållsplan som underlag för investeringar och åtgärder.

Höjning av månadsavgiften?
Vi höjde avgiften med 2% för 2023. De tre föregående åren höjde vi med 0,5%. Som de flesta andra föreningar står det lite skrivet i stjärnorna vad gäller framtida reglering av avgifterna. Men våra avgifter kommer inta att framgent sänkas eller höjas med tvåsiffriga procentsatser.

Taggar
Entrédörrar låses mellan 21:00 och 06:00. För att låsa upp dörren krävs en s.k tagg. Taggarna (tre per lägenhet) används också till att låsa upp gemensamma utrymmen som t.ex. cykelförråd. De används också för att, terminalen i entrén, boka tvättstuga, gästrum och bakstuga.
Den föregående ägaren taggar skall inte överlämnas till den nye ägaren på överlåtelsedagen då de tas ur systemet den dagen. Nya, fungerande, taggar hämtas av den nye ägaren av lägenheten på HSB Stortorget.

Bokningar
Bokning av tvättstuga, gästrum och bakstuga kan också göras på dator, surfplatta och mobiltelefon. Läs mer här.

Kö för parkeringsplats och garage
Från och med överlåtelsedagen kan en ny medlem ställa sig vår digitala kö på HSB Södra Norrlands hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Information om FAQ:

Vi får många frågor som rör våra bostäder / projekt i föreningen. Vi vill därför underlätta för både mäklare och köpare att få svar på sina frågor. Här har vi sammanställt några av de mest frekventa.

Har du andra frågor/funderingar är du välkommen att kontakta föreningen via e-post, styrelsen@brfkusken.se

Sidan uppdaterad 2023-09-25