Logo HSB BRf Kusken
Länk till HSB Södra Norrland

Webbproduktion

Lars Norell har hand om den grafiska produktionen av Brf Kuskens webbplats, intern-tv-kanal, nyhetsbrevet Kuskbocken samt informationslapparna i trappuppgångarna (bakom glaset).

Foton på webbplatsen är tagna av Lars Norell om inget annat anges.

Webbplatsen Brfkusken.se exklusive nyhetssektionen (som datummärks när nyheten publiceras) är senast uppdaterad 2023-03-17. På de flesta sidor finns det en datummärkning när den aktuella sidan är uppdaterad.

Webbplatsen Brfkusken.se (vars grundkonstruktion är från år 2010) är i dagsläget inte mobilanpassad, men kommer under att uppgraderas så att den bli det. Håll till godo.

Kontaktinfo:

Lars Norell
produktion@brfkusken.se

Logotyparkivet:

Logotypen till Brf Kusken finns i olika format (EPS/PNG/JPG) beroende på slutanvändningsområdet. Mejla ovanstående adress för att få tillgång till arkivet.

Sidan uppdaterad 2023-03-17