Logo HSB BRf Kusken
Länk till HSB Södra Norrland

2024-01-26: Det är dags att lämna in motioner till årsmötet

Vill du vara med och påverka? Har du en idé som du tycker att föreningen borde förverkliga? Skriv en motion till årsstämman!

Förslagen i en motion bör omfatta en större del av föreningens fastigheter/verksamhet och inte stå i strid med våra stadgar.
Har du förslag på åtgärder av mer begränsad omfattning är du välkommen att lämna in dem till vår postbox på Reveljgränd 15 eller skicka e-post till styrelsen@brfkusken.se.

Att tänka på när du skriver en motion:
• Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om.
• Berätta kort om bakgrunden och motivera varför du anser att motionen behövs.
• Presentera ditt förslag och vad det går ut på.
• Motionen ska vara undertecknad av en medlem och innehålla ett namnförtydligande. Skriv ditt lägenhetsnummer (tre siffror) och adress.
• Beskriv vad du vill åstadkomma med motionen genom att formulera en att-sats. Inget beslut kan fattas på årsstämman om det är otydligt vad förslaget innebär.
• Har du flera förslag så delar du upp förslaget i flera att-satser.

Lämna din motion till Kuskens postbox på Reveljgränd 15 eller skicka e-post till styrelsen@brfkusken.se. Du kan också lämna in den på mitthsb.hsb.se / Ärende och felanmälan / Mina motioner.

Motionen skall vara inlämnad senast 29 februari 2024.

Vänliga hälsningar
Styrelsen HSB brf Kusken

 

Lämna-in-motioner.pdf

 

Publicerad fredag 2024-01-26 av Brf Kusken
Taggar: , ,