Logo HSB BRf Kusken
Länk till HSB Södra Norrland

Arkiv för 2024

2024-01-26: Det är dags att lämna in motioner till årsmötet

Vill du vara med och påverka? Har du en idé som du tycker att föreningen borde förverkliga? Skriv en motion till årsstämman! Förslagen i en motion bör omfatta en större del av föreningens fastigheter/verksamhet och inte stå i strid med våra stadgar. Har du förslag på åtgärder av mer begränsad omfattning är du välkommen att […]