Logo HSB BRf Kusken
Länk till HSB Södra Norrland
Foto: Lars Norell 2014