Logo HSB BRf Kusken
Länk till HSB Södra Norrland

2021-03-20: Inför föreningsstämma 2021

Föreningsstämma HSB brf Kusken

1. För att minska smittspridningen (Covid-19) har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning.
Bestämmelsen möjliggör att samtliga medlemmar får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.
2. Styrelsen i HSB brf Kusken har därför vid sitt styrelsemöte den 23/2 2021 beslutat att stämman 2021 ska genomföras med enbart poströstning.
3. En formell stämma, utan medlemmar, hålls den 25/4 med mötesordförande, sekreterare och två justerare (revisorerna) tillika rösträknare.
4. Du har möjligheter att ställa frågor till styrelsen angående stämman fram till den 15/4. Frågorna ställs till styrelsen@brfkusken.se .
5. Motioner skall vara inlämnade senast söndag den 28/3. De kan skickas till styrelsen@brfkusken.se eller läggas i föreningens postfack Reveljgränd 15.

Motionen skall ha:
a. En rubrik
b. Bakgrund till motionen
c. Förslag till beslut
d. Datum och motionsställarens underskrift (behövs ej vid e-post)
e. Lägenhetsnummer


6. Möteshandlingar och röstsedlar delas ut före stämman.

(Dokumentet finns även anslaget i trappuppgångarna: brfkusken-stämma-2021.pdf)

 

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

Se dokumentet brfkusken-valberedningens-förslag-2021.pdf

 

Vill du nominera dig själv eller någon annan till ett förtroendeuppdrag i din bostadsrättsförening?

Har du förslag, utöver valberedningens förslag, som du vill att stämman ska ta beslut om vid årets poströstningsstämma ska dessa lämnas till valberedningen Brf Kusken senast 2021-03-31

Se dokumentet brfkusken-nominera-dig-själv.pdf

 

 

Publicerad lördag 2021-03-20 av Brf Kusken
Taggar: